Sản phẩm cho tường

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Cá Sấu Skim Coat Smooth là xi-măng mỏng, mịn dùng để trang trí bề mặt, che phủ vết nứt, vỡ để bề mặt phẳng, mịn và bền. Sản phẩm có thể sử dụng cho bê-tông nhẹ, gạch block hoặc tường trát phẳng, để che phủ vết nứt vỡ trên bề mặt và chỉnh sửa cho bề ...

Cá Sấu Skim Coat Smooth Gator là xi-măng mịn, được trét thành lớp vữa mỏng, dùng để trang trí bề mặt, che phủ vết nứt vỡ, làm cho bề mặt phẳng, mịn, bền. Bột trét này có thể được sử dụng cho bê-tông nhẹ, gạch block hoặc tường đã trát phẳng, tường bê-tông đúc sẵn, tường ...