Minh Tâm Corporation chúng tôi tự hào là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm độc quyền từ Tập đoàn Jorakay với thương hiệu Crocodile (Keo cá sấu): Keo dán gạch, Keo chà ron, Chống thấm, Phụ Gia, Hóa Chất xây dựng, Vữa liên kết tấm tường Acotec Thái Lan tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra chúng tôi là đại diện thương hiệu Sơn Beger từ Tập đoàn Beger Thái Lan tại Việt Nam.

Mitaco còn cung cấp các vật liệu, dịch vụ xây dựng đẳng cấp thế giới, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
Kết hợp tính bền vững và sự sáng tạo, chúng tôi hướng đến sự hoàn hảo trong mọi hoạt động để đáp ứng tất cả mong đợi từ các bên hữu quan